Кәсіп таңтау – өмірлік шешім

Автор: Ахмет Күлшәрипа Ыбыханқызы , Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Жоғары медициналық колледж" ШЖҚ МКК, Нұр-Сұлтан қ.
Опубликовано: 12 фев. 2021 г. в 09:51:27

Получите наградные документы на русском и казахском языках.

Олимпиада Lesson Study для учителей Казахстана

"Исследование урока в действии". Пройдите онлайн на сайте.

ПРОЙТИ ОЛИМПИАДУ